Sjaak Wijma nieuw lid Raad van Bestuur Zorginstituut Nederland

GRONINGEN – Met ingang van 1 april gaat gynaecoloog Sjaak Wijma uit het Martini Ziekenhuis aan de slag als lid Raad van Bestuur bij Zorginstituut Nederland. Dat maakt minister Edith Schippers van VWS vandaag bekend.

Het Zorginstituut is buitengewoon ingenomen met de benoeming van Sjaak Wijma. Hij zal met zijn ervaring als medisch specialist en zijn ervaring in bestuurlijke functies in de zorg een waardevolle bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het Zorginstituut tot hét kennisinstituut over verzekerde zorg en kwaliteit van zorg.

Wijma is nu werkzaam als gynaecoloog in het Martini Ziekenhuis en tevens voorzitter van het bestuur van het Samenwerkingsverband Medisch Specialisten Martini Ziekenhuis. Bestuursvoorzitter van het Martini Ziekenhuis Hans Feenstra: ‘Ik feliciteer Sjaak van harte met zijn benoeming op deze prachtige en belangrijke functie. We zijn trots dat een van onze collega’s is uitgekozen om deze functie te vervullen. Sjaak is in ons ziekenhuis niet alleen een zeer gewaardeerd gynaecoloog, hij is ook een van de grondleggers van de nauwe samenwerking tussen bestuur en medische staf. Mede door zijn inzet hebben we in ons ziekenhuis een toekomstbestendige structuur, waarbij Raad van Bestuur en medisch specialisten op strategisch niveau samen optrekken.’

Het Zorginstituut Nederland is hét kennisinstituut over verzekerde zorg en kwaliteit van zorg. Het ziet erop toe dat consumenten verzekerd zijn en blijven, adviseert de overheid over de inhoud en omvang van het wettelijk verzekerde zorgpakket en over vernieuwingen en verbeteringen van beroepen en opleidingen in de zorg. Daarnaast ontsluit het Zorginstituut informatie over kwaliteit van zorg voor consumenten en voor partijen in de zorg. Sjaak Wijma krijgt in zijn de portefeuille het Kwaliteitsinstituut.

Wijma: ‘Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging. Kwaliteit van de zorg is iets waar iedereen mee bezig is. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen, medisch specialisten, huisartsen en verpleeghuisartsen en last but not least patiënten, iedereen kijkt er weer anders naar. Ik vind dat we sámen de discussie moeten voeren over wat goede zorg is en hoe we dat meten. Ik denk dat het Zorginstituut bij uitstek de organisatie is die daarin het voortouw kan nemen.’ De nieuwe functie van Sjaak Wijma betekent dat hij niet meer werkzaam zal zijn als gynaecoloog: Wijma: ‘Tegelijkertijd vind ik het natuurlijk ook jammer dat ik wegga uit het ziekenhuis. En het patiëntencontact zal ik zeker missen. Maar ik ga in het vertrouwen dat de structuur goed staat. Ik ben trots op het Martini Ziekenhuis en op de sector, waar zo met hart en ziel wordt gewerkt.’