Geen Factory Outlet Center in Winschoten

WINSCHOTEN – Het college van Oldambt wil geen Factory Outlet Center (FOC) in Winschoten. De komst van een FOC zou de bestaande detailhandel in Winschoten te veel onder druk zetten.

Bovendien moet de gemeente bij de komst van een nieuwe, grote winkellocatie de infrastructuur aanpassen. De toegangswegen zouden verbreed moeten worden, alsmede de rotondes. Tevens moeten er extra parkeerplaatsen aangelegd worden in het Stadspark. De sportvelden zouden in dat geval verplaatst moeten worden.

Een te grote opgave voor iets dat het college niet als een aanvulling ziet van het bestaande aanbod van detailhandel. De gemeente gaat nog bekijken wat er nu met de locatie moet gebeuren.