Werkgroep Werken zonder Loon gelanceerd in Zuid Oost Groningen

“Het strenge sanctiebeleid drukt mensen verder in de stront”

STADSKANAAL – De afdelingen Zuid Oost Groningen en Pekela van FNV Lokaal hebben een werkgroep opgezet het ‘Werken zonder loon’ aan te pakken. Het gloednieuwe initiatief staat nog in de kinderschoenen, maar het dagelijks bestuur onder leiding van voorzitter Geert Ramaker hoopt de problematiek zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen bij de gemeenten Stadskanaal, Vlagtwedde en Pekela. Doelstelling: werken met behoud van uitkering zonder perspectief op een fatsoenlijk salaris moet stoppen.

Het werken met behoud van uitkering zonder perspectief is de FNV al langer een doorn in het oog. Op diverse plaatsen heeft de vakbond fel geageerd tegen dit concept, wat er volgens de FNV voor zorgt dat er een ongelijke situatie ontstaat op de arbeidsmarkt. Uitkeringsgerechtigden moeten in diverse gemeenten verplicht werken, ook voor hun bijstandsuitkering. Opzich geen probleem, ware het niet dat er in veel gemeenten geen perspectief is voor een betaalde baan. Met andere woorden, de beloning voor de inzet van de werkzoekenden blijft uit. Juist daar ageert de vakbond fel tegen, vandaar het opzetten van de werkgroep Werken zonder Loon. “We zullen hier ons behoorlijk mee bezig gaan houden”, verwacht voorzitter Geert Ramaker. “Landelijk gezien is er veel onrust op dit gebied. Volgens ons en volgens velen valt het kwartje te vaak de verkeerde kant op. We willen proberen om in goed overleg met de gemeenten dit probleem op te lossen.” Te vaak is er sprake van een ongelijke situatie, betoogt Ramaker. Bijstandsgerechtigden die werken voor hun uitkering worden in sommige gevallen te snel gekort op hun uitkering, terwijl ze zelf amper rechten hebben. “Regelmatig krijgen we te horen dat bijstandsgerechtigden een korting of sanctie worden opgelegd”, vervolgt hij. “Dat is niet altijd verstandig en het gaat soms te gemakkelijk. Natuurlijk begrijpen we dat er sancties getroffen moeten worden wanneer een uitkeringsgerechtigde over de schreef gaat, maar je helpt er niemand mee. De mensen die het financieel heel moeilijk hebben worden nu nog eens extra getroffen. Het strenge sanctiebeleid drukt mensen verder in de stront.” De nieuwe werkgroep Werken zonder Loon wil deze problematiek aankaarten bij de verschillende gemeenten. “We kunnen best begrijpen dat uitkeringsgerechtigden iets terug doen voor hun uitkering, maar het moet wel in alle redelijkheid zijn met het geld wat ze daadwerkelijk krijgen. Nu gebeurt het dat sommige mensen een kleine uitkering krijgen maar daar wel 32 uur tegenover moeten zetten om deze uitkering te behouden. Het brengt ook arbeidsverdringing met zich mee. Dat is niet eerlijk en daar willen we door het zoeken van de dialoog wat aan doen.”

Perspectief

De werkgroep wil in overleg met de betreffende gemeenten ervoor zorgen dat er een beter perspectief komt voor de uitkeringsgerechtigde. De tegenprestatie is prima, maar er moet wel uitzicht zijn op een verbetering van de situatie, aldus de werkgroep. “Nu spreek ik even voor mezelf, maar wat mij betreft zouden we ook kunnen spreken over een extra beloning, bovenop de uitkering voor het werk wat uitkeringsgerechtigden leveren. Zo heeft iemand met een uitkering ook het gevoel dat het werk wat hij doet perspectief biedt. Het gevoel wat sterk leeft is namelijk het gevoel dat het werken met behoud van uitkering gebeurt zodat de bedrijven en gemeenten de subsidie kunnen binnehalen. Uitkeringsgerechtigden willen namelijk heel graag, maar er is geen werk. Hun situatie is in sommige gevallen dus uitzichtloos.” Cijfers verbloemen volgens Ramaker de daadwerkelijke situatie. “De cijfers van gemeenten geven aan dat er 80 procent uit de WWB uitstroomt naar werk met behoud van uitkering, maar diezelfde mensen komen op een later moment weer terug. De trajecten verschillen, bij de ene gemeente gaat het om drie maanden, bij de andere om zes maanden. Dat is niet goed, er wordt met de regels gespeeld om trajecten te verlengen. Ook daar willen we als werkgroep iets aan doen, de kaders moeten duidelijker worden vastgesteld.”

Mocht de werkgroep Werken zonder Loon een succes zijn, dan overweegt het haar activiteiten uit te breiden naar de gemeenten Menterwolde, Veendam en de Drentse gemeenten Aa en Hunze en Borger/Odoorn.

Werkgroep ‘Werken zonder loon’ van FNV Lokaal