Erica van Lente

De PvdA-fractie in de provincie Groningen stelt vragen over de uitvoering van de plannen om babysterfte tegen te gaan. De sociaal-democraten dienden in 2010 een initiatiefvoorstel in “van gezond zwanger naar gezond geboren” en willen nu weten of de plannen het gewenste effect hebben. Erica van Lente vertelt over dit onderwerp.
‘Hoogleraar Jaap Jan Erwich gaf eerder deze week aan dat er te weinig bestuurlijke aandacht is voor dit thema. Ook signaleert hij dat de aanpak vaak te stroperig is. De PvdA-fractie vraagt het college nu of de aanpak in Groningen wel resultaten oplevert. In het lokale gezondheidsbeleid in Groningen is naar aanleiding van ons initiatiefvoorstel de nodige aandacht voor het voorkómen van babysterfte. Maar het zijn natuurlijk de resultaten in praktijk die tellen. Verschillende partijen die betrokken zijn bij een zwangerschap zouden meer en beter moeten samenwerken (CJG, verloskundigen, ziekenhuizen) om babysterfte tegen te gaan. Ook zou ingezet moeten worden op meer voorlichting over de risico’s van roken rond de zwangerschap. Dit alles zou moeten resulteren in lagere babysterfte. Groningen wil per 1 januari een aanbod hebben voor alle Groningen, van -9 maanden tot over de 100 jaar oud. De aanpak van babysterfte verdient dus een centrale plek’

grensgetrokken