Opnieuw geen extra huurverhoging voor huurders Acantus wk – 10 – 2015

VEENDAM – Huurders van Acantus met een inkomen tot € 43.786,- krijgen geen extra huurverhoging. Acantus heeft de intentie om de huren van huurders met dit inkomen met 1% te laten stijgen, dit is een verhoging op basis van de inflatie. Ongeveer 94% van de huurders van Acantus heeft een inkomen lager dan € 43.786,-.
Acantus wil de kleine groep huurders met een inkomen hoger dan € 43.786,- een huurverhoging van 3% geven, dat is 2% bovenop de inflatie.
De huurverhoging is nog niet definitief. Het voornemen ligt nog ter advies aan huurdersorganisaties Stichting Bewoners Platform Acantus (SPBA) en het Bewoners Platform Delfzijl (BPD). Zij hebben wettelijk zes weken de tijd om een advies uit te brengen.
Acantus is van mening dat de betaalbaarheid van de sociale huurwoningen, met name in dit gebied, goed moet blijven. Johan Krul (directeur van Acantus) geeft daarbij aan: ‘We wijken in positieve zin opnieuw af van de verhogingen die wettelijk zijn toegestaan. Dit doen we, omdat we niet willen dat de huren zoveel gaan stijgen, dat het onbetaalbaar wordt voor de mensen in dit gebied. In Oost-Groningen zijn de inkomens gemiddeld lager dan elders. Daar willen wij niet aan voorbij gaan.’
Huurders met een hoger inkomen willen wij 3% huurverhoging geven, waar 5% wettelijk is toegestaan. Johan Krul: ‘Onze bewoners die in een sociale huurwoning wonen, maar meer verdienen dan € 43.786,- kunnen volgens ons iets meer dragen dan de bewoners met een lager inkomen. We willen toch blijven investeren, daarom vragen we aan deze groep 2% huurverhoging bovenop de inflatie.’
Voor 2015 heeft de overheid de maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen voor lagere inkomens vastgesteld op 2,5%. Voor huishoudens met een jaarinkomen vanaf
€ 34.229,- is een verhoging van 3% toegestaan. Voor huishoudens met een inkomen vanaf  € 43.786,- is een verhoging van 5% toegestaan.