Groningse erfgoedorganisaties willen actie voor behoud monumenten in aardbevingsgebied

De Martinitoren en de oostzijde van de Grote Markt in Groningen
De Martinitoren en de oostzijde van de Grote Markt in Groningen
De Martinitoren en de oostzijde van de Grote Markt in Groningen

GRONINGEN- De Stichting Oude Groninger Kerken, Het Groninger Landschap en het Molenhuis Groningen dringen er bij de Tweede Kamer op aan om morgen de motie van Carla Dik-Faber (CU) aan te nemen. Dit om snel te kunnen beginnen met het behoud van de bedreigde monumenten in het aardbevingsgebied. Minister Kamp heeft die motie, samen met alle andere moties in het gasdebat, ontraden.

De minister wil wachten op een rapport van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) dat mogelijk in de loop van dit jaar zal verschijnen. Dat is voor de grote monumenteneigenaren niet nodig, Peter Breukink van De Oude Groninger Kerken: ‘We kunnen snel aan de slag als de bestaande regeling wordt aangepast voor de monumenten in het aardbevingsgebied. Zo ingewikkeld is dat niet”.

De huidige regeling voor onderhoud aan rijksmonumenten, de Brim (Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten), houdt geen rekening met de bijzondere omstandigheden in Groningen. De sobere regeling is gericht op strikt noodzakelijk onderhoud. Dit is echter onvoldoende om het preventief onderhoud aan rijksmonumenten dat nodig is om verder schade in het gaswinningsgebied te voorkomen, te kunnen verrichten.

De motie Dik-Faber vraagt om het instellen van een Brim plus-regeling waardoor deze regeling aangepast wordt aan de bijzondere omstandigheden in Groningen. De financiële impact van een aangepaste regeling zoals deze is naar verhouding zeer klein (schatting: enkele miljoenen), maar de gevolgen zijn groot: het biedt de kans om preventief onderhoud uit te voeren en zo het erfgoed te beschermen.

Het probleem is urgent: de rijksmonumenten in Groningen hebben dringend preventief onderhoud nodig. Het is begrijpelijk dat de inspanningen en de plannen van de Nationaal Coördinator zich allereerst richten op het verstevigen van woonhuizen, maar dit mag niet betekenen dat de rijksmonumenten achteraan in de rij moeten aansluiten. Daarvoor zijn zij te gezichtsbepalend en betekenen zij te veel voor de Groningers. Marco Glastra van Het Groninger Landschap: ‘Het lijkt ons ongewenst om nog langer te wachten. Verbetering van de staat van onderhoud van monumenten is urgent en deze aanpassing absoluut een ‘no regret’-maatregel.