Inwoners HSSM-gemeenten tevreden over werkwijze Sociale Teams

Hoogezand de kalkwijck

HSSM – Uit onderzoek van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde blijkt dat de inwoners goede ervaringen hebben met de werkwijze van de vijf sociale teams. Al vertelt het onderzoek ook dat er nog zeker zaken voor verbetering vatbaar zijn.

Voor zowel de inwoners als voor de professionals is de werkwijze en samenwerking in de sociale teams nieuw sinds 2015. De HSSM-gemeenten hebben daarom behoefte aan een beeld van de ervaringen van inwoners met de sociale teams met het doel te leren van deze ervaringen en zo nodig aanpassingen te doen in de werkwijze. Het bureau BMC heeft het klantonderzoek door huisbezoeken opgezet. In totaal zijn 88 inwoners gevraagd naar hun ervaringen.

Het onderzoek wijst uit dat de inwoners die zijn geïnterviewd over het algemeen tevreden zijn over de dienstverlening en ondersteuning van hun sociaal team. Zo gaven de deelnemers aan dat zij het erg waarderen als het sociaal team rekening houdt met hun persoonlijke situatie, er oplossingen op maat worden gegeven en zij ruimte krijgen om eigen oplossingen op te stellen.

Uit het klantonderzoek komen verbeterpunten naar voren. De gemeenten gaan het komende jaar onder andere:
– proberen om de sociale teams meer bekendheid te geven;
– inwoners beter voorbereiden op het gesprek met het sociaal team;
– de inwoner actief wijzen op de mogelijkheid van onafhankelijke hulp bij een gesprek met het sociaal team of via een bezwaarprocedure;
– de samenwerking met partijen in de wijken en dorpen verder uitbouwen.

De gemeenten blijven ook het komende jaar de ervaringen van inwoners met de sociale teams in beeld brengen. Dit om te blijven leren van deze ervaringen en waar nodig aanpassingen te doen. Desondanks kan het voorkomen dat een inwoner ontevreden is over de ondersteuning. Zij kunnen dan hun ontevredenheid kenbaar maken via een klachtenformulier op de website www.bouwenopmekaar.nl