Hoe werkt de lokale politiek eigenlijk?

PvdA Stadskanaal pakt de handschoen op

STADSKANAAL – Voor de derde keer organiseert de Partij van de Arbeid in Stadskanaal een cursus over de lokale politiek. Voormalig wethouder Jan Willem van de Kolk, thans bestuurder in Bedum, zal de cursus begeleiden. Daarbij wordt hij ondersteund door Jan Schuil, die de cursus al heeft gevolgd. Volgens laatstgenoemde is het leerproces zeer de moeite waard.
“We zetten de cursus op om bij burgers betrokkenheid te creëren voor lokale politiek”, aldus Jan Schuil. “Wat moet een raadslid bijvoorbeeld weten, hoe ziet de functie van raadslid eruit? Dergelijke aspecten komen aan de orde, maar we behandelen ook het wethouderschap en de inhoud daarvan. Wat doet bijvoorbeeld de provincie? Welke rol speelt Den Haag? De lokale politiek heeft te maken met het landelijk beleid en een raadslid wordt daarmee geconfronteerd.” Met andere woorden, de cursus van de sociaaldemocraten is erg veelzijdig. “We hebben elke week een gast die zijn of haar verhaal vertelt. De ene keer kan dat de fractievoorzitter zijn van een partij, het is heel breed. Wel is het zo dat we ons niet richten op alleen de partij. We willen juist een breed aanbod, zodat de politiek in het algemeen aan bod komt. Het wordt inderdaad georganiseerd door PvdA Stadskanaal, maar de cursisten mogen ook een andere partijvoorkeur hebben.” Onderdeel van de cursus is een bezoek aan Provinciale Staten én een bezoek aan de Tweede Kamer. “We hopen juist zoveel mogelijk deelnemers van andere partijen te werven. Wat we bijvoorbeeld nog gaan doen is het nabootsen van een raadsvergadering. In het verleden was de gemeentesecretaris te gast en deed ook de griffier zijn verhaal.” Volgens Schuil is de cursus zeker de moeite waard. “Ik heb er zelf veel van opgestoken en andere deelnemers waren ook enthousiast. Veel mensen bezoeken nu nog de raadsvergadering en we zien elkaar dan terug op de publieke tribunes. Dat is erg leuk. het heeft mij gestimuleerd om op de lokale kieslijst van PvdA Stadskanaal te gaan staan.”  De eerste cursusavond is  woensdag 28 januari 2015. Het gaat om zeven bijeenkomsten en deelname is gratis. Wel moeten cursisten rekening houden met een bijdrage aan de reiskosten naar Groningen en Den haag. Opgave kan via lokpol@pvda-stadskanaal en daarna ontvangen de deelnemers nadere informatie.