Marianne Brinks

TER APEL - Marianne Brinks

Marianne Brinks is werkzaam bij Stichting Rzijn in de gemeente Vlagtwedde. Ze schrijft deze week over het aspect leefbaarheid in de buurt TER APEL - Marianne Brinks

Per 1 januari dit jaar mag ik mij Spilfunctionaris noemen voor het project Even Buurten van Stichting Rzijn. Stichting Rzijn is de welzijnsorganisatie in de gemeente Vlagtwedde, ik werkte daar al langer als ouderenadviseur, maar kreeg de kans om dit project uit te voeren in Ter Apel. Er vinden in de zorg en welzijn veel veranderingen plaats. Mensen kunnen niet altijd meer terugvallen op de voorzieningen die er jarenlang voor hen waren. Kon iemand eerder naar de dagopvang omdat hij niet zoveel contacten meer om zich heen had, nu moet iemand al behoorlijke beperkingen ondervinden, om daar nog naartoe te mogen. Ook wordt de druk op mantelzorgers, dat zijn mensen die voor een zieke naaste zorgen, steeds groter.

We zullen samen andere oplossingen moeten zoeken om de leefbaarheid op ons platteland te kunnen behouden. Het doel van het project Even Buurten is om de kracht van de buurt in te zetten zodat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen. Een hele opgave natuurlijk, maar niet onmogelijk! Als kind woonde ik in Vlagtwedde, in een hele fijne buurt. Ik herinner me nog goed dat tijdens de jaarlijkse feestweek alle huizen versierd werden met vlaggetjes. Er was saamhorigheid en de buren hielpen elkaar. Ook nu woon ik in een buurt waar we als buren een goed contact met elkaar hebben en elkaar helpen als dat nodig is.

Mijn indruk van Ter Apel? De gesprekken die ik de afgelopen periode met mensen uit de buurt heb gehad, waren heel positief. De mensen zijn erg betrokken in de buurt. Tijdens mijn bezoeken bij ouderen thuis heb ik ze gevraagd wat het verschil maakt tussen wel of niet thuis kunnen blijven wonen. Soms zit dat in kleine dingen die in de buurt op te lossen zijn, ook kunnen ouderen soms zelf iets voor de buurt betekenen. Daarom ga ik op zoek naar helpende handen in de buurt; mensen die voor elkaar klaar staan. Samen Rzijn voor jong en oud!