Aanpak verkeersveiligheid fietsroute Hoogezand-Groningen

HOOGEZAND – De provincie Groningen, de gemeenten Groningen en Hoogezand-Sappemeer, de politie en de Fietsersbond starten samen een project om de verkeersveiligheid op de fietsroute tussen Hoogezand en Groningen te verbeteren. Zij zetten daarbij een combinatie van maatregelen in: de aanpak van het fietspad zelf, voorlichting naar de weggebruikers en politiecontroles. Het is de eerste keer dat de provincie de veiligheid op een fietsroute op deze manier aanpakt. Het project start op 21 april met een informatieavond voor aanwonenden en belanghebbenden.

Aanleiding voor het project is het hoge aantal ongevallen met (brom)fietsers op de route. Uit een enquĂȘte die vorig jaar is gehouden, kwam daarnaast naar voren dat aanwonenden en weggebruikers zich geregeld onveilig voelen op de fietspaden langs de Rijksweg (N860) en de Energieweg tussen Hoogezand en Groningen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door te hard rijdende (brom)fietsers, onoverzichtelijke kruisingen en slechte verlichting. De ongevalsanalyses en enquĂȘteresultaten zijn samen met snelheidsmetingen reden om de verkeersveiligheid op de fietsroute te verbeteren.

In eerste instantie worden de kruisingen en inritten op de fietsroute aangepakt. Naast deze aanpassingen in de weginrichting zijn er verkeerscontroles om weggebruikers te wijzen op veilig verkeersgedrag. De politie let dan met name op verlichting van (brom)fietsers, snelheid en de plek waar ze rijden. Zowel de infrastructurele maatregelen als de verkeerscontroles worden ondersteund door voorlichting. De gecombineerde aanpak (ook wel 3-E-aanpak genoemd naar Engineering, Enforcement en Education) is in de provincie Groningen nog niet eerder toegepast op een fietsroute. Dit gebeurt op dit moment wel op de provinciale wegen N366 en N361.

Tijdens de inloopbijeenkomst op 21 april krijgen aanwonenden en belangstellenden meer uitleg over het project en de activiteiten die ingezet worden. Verder is er gelegenheid om vragen te stellen en zijn er projectmedewerkers aanwezig om toelichting te geven. De inloopbijeenkomst vindt plaats in Hotel Van der Valk, Rijksweg West 11 in Westerbroek. Bezoekers zijn welkom tussen 19.30 en 21.00 uur.