GroenLinks stelt polikliniek suïcidepreventie voor

GRONINGEN – De GroenLinks-fractie in de stad Groningen denkt na over een polikliniek suïcidepreventie. Het aantal mensen dat nadenkt over zelfmoord of zelfmoord pleegt vertoont al enkele jaren een stijgende lijn. Het aandeel jongeren dat zelfmoord pleegt of daarover nadenkt neemt ook toe[1].

GroenLinks stelt daarom voor de kennis op dit gebied te bundelen om zo een halt toe te roepen aan deze tendens. ‘We willen een plek creëren waar mensen terecht kunnen wanneer zij nadenken over suïcide,’ aldus raadslid Kris van der Veen. ‘Zelfmoord is vaak een eindpunt van een lang proces met daaraan voorafgaand veel verschillende fasen. Die momenten bieden mogelijkheden om het proces te keren.’

Het aantal suïcides vertoont in Nederland sinds 2007 een stijgende lijn: jaarlijks doen ongeveer 90.000 mensen een suïcidepoging. De provincie Groningen springt daar bovenuit met het hoogste aantal zelfdodingen per honderdduizend inwoners. Een van de groepen waarbij het aantal suïcides het sterkst toeneemt is de groep jongeren en dan met name pubers in de leeftijd van 15 tot 20 jaar. ‘En die tendens is zorgelijk’, aldus Van der Veen. ‘Het is belangrijk dat er een open sfeer wordt gecreëerd waar gedachten over zelfmoord vroegtijdig worden gesignaleerd en bespreekbaar worden gemaakt. Ik denk bijvoorbeeld aan trainingen en campagnes om het handelen van beroepskrachten die met jongeren in contact staan te verbeteren.’

GroenLinks presenteert het voorstel woensdag tijdens de raadsvergadering bij de behandeling van de Voorjaarsbrief.


[1] In 2013 pleegden 58 jongeren tussen de 10 en 19 jaar zelfmoord; en 185 jongvolwassenen tussen de 20 en 29 jaar, aldus het CBS in december 2014. Motieven hiervoor zijn veel onbekend, dan wel van psychische of huiselijke aard.