‘Grenzen dicht! Of: vluchtelingen welkom!’, een goed gesprek in het Kenniscafé Groningen

GRONINGEN – Grenzen dicht! Of: vluchtelingen welkom? De vluchtelingenstroom uit Syrië zorgt voor verhitte debatten met polariserende uitspraken over en weer. Wat weten we nu echt over de gevolgen van massale migratie voor onze samenleving? Wat kunnen we leren van het verleden? Hoe moet het vluchtelingenbeleid eruitzien?

In het Kenniscafé van donderdag 25 februari 2016 gaat Femke Kramer hierover in gesprek met Leo Lucassen, Marietta Messmer, Wander Jager en Paul Elhorst. Dit Kenniscafé vindt plaats in het Groninger Forum, Hereplein 73 te Groningen en begint om 16.30 uur.

De publieke opinie golft op en neer: van breed medeleven als reactie op de iconische foto van het aangespoelde jongetje op het strand in Bodrum naar onbegrip en angst voor vluchtelingen na de massale aanrandingen tijdens oudjaarsnacht in Keulen. Aan de ene kant vrezen mensen dat de Nederlandse verzorgingsstaat dreigt te bezwijken onder de druk van de bijna 60.000 migranten die in 2015 aankwamen. Onze cultuur en onze veiligheid staan op het spel. Aan de andere kant staan burgers die hun huis en hulp aanbieden vanuit de overtuiging dat onze welvaartstaat deze druk best aan kan. Waarom loopt het maatschappelijk debat zo uit de hand?

Belangrijk voor de acceptatie van migratiestromen is of we ons kunnen identificeren met vluchtelingen. Dat was zeker het geval met de Belgen die in de Eerste Wereldoorlog naar ons land kwamen en met de Hongaarse vluchtelingen in 1956. Bij de stromen vluchtelingen uit het Midden-Oosten en de Hoorn van Afrika sinds de jaren negentig van de vorige eeuw lag dat anders. De onvrede in de samenleving nam toe en kwam in een stroomversnelling door de groeiende angst voor islamitisch terrorisme. Hoe kunnen we in de huidige gepolariseerde situatie weer een reëel beeld krijgen van de effecten van migratie, op basis van feiten? Wat zijn de kosten en baten van migratie? Kunnen we voorkomen dat grote drommen vluchtelingen met risico voor eigen leven naar Europa blijven komen? Wat moet er veranderen in het Europese migratiebeleid?

KC-Migratie

Hierover spreekt Femke Kramer met Leo Lucassen, hoogleraar Migratiegeschiedenis in Leiden, directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en auteur van boeken over migratiegeschiedenis en de toekomst van het migratiebeleid. Verder geeft Marietta Messmer, docent American Studies, een vergelijking van het huidige Amerikaanse en Europese migratiebeleid, presenteert Wander Jager, docent van het University College Groningen en specialist sociale complexiteit, zijn computersimulatie die verklaringen geeft voor de polarisatie in het vluchtelingendebat en vertelt Paul Elhorst, hoogleraar Economie, over de effecten van vluchtelingen op de regionale economie.

In het maandelijkse Kenniscafé Groningen vertellen lokale onderzoekers over hun drijfveren, resultaten en uitdagingen en gaan ze in gesprek met het publiek. Het Kenniscafé wordt georganiseerd door Studium Generale Groningen in samenwerking met Science LinX en het Groninger Forum, met financiële steun van City of Talent, en Noordhoff Uitgevers.