Gemeente Winsum succesvol in de strijd tegen fracken bij Saaksum

WINSUM – De NAM heeft besloten de frackingactiviteiten bij Saaksum zeker niet in 2016 uit te voeren. Mocht de NAM besluiten om in de komende jaren toch te gaan fracken, dan gelden de regels van de nieuwe Mijnbouwwet. Deze wet maakt een grotere betrokkenheid van de diverse partijen, zoals gemeenten en omwonenden, mogelijk.

Wethouder Harmannus Blok is blij met dit besluit: ¨De gemeente Winsum heeft verschillende acties ondernomen om te zorgen dat er geen frackingactiviteiten bij Saaksum plaatsvinden. NAM heeft met dit besluit zijn verantwoordelijkheid genomen. Mocht de NAM in volgende jaren de frackingplannen hervatten, dan is in ieder geval inspraak mogelijk. Onze oproep aan de NAM blijft om definitief af te zien van het fracken¨.

In 2015 had NAM het voornemen frackingactiviteiten uit te voeren op de locatie Saaksum bij Roodehaan. In het najaar van 2015 maakte NAM bekend deze werkzaamheden bij Saaksum tot nader order uit te stellen, gezien de regionale gevoeligheden rond het Groningen-gasveld.

Wat is fracking?

De NAM wint al tientallen jaren aardgas uit meer dan 175 gasvelden op land en op zee. Om de gaswinning te bevorderen of op gang te brengen, zijn werkzaamheden op bestaande locaties noodzakelijk. Frack-techniek wordt gebruikt om de doorlatendheid van het gashoudende gesteente te vergroten. Hierbij wordt gedurende 2 uur een scheur in het gesteente aangebracht, op circa 3 kilometer diepte, zodat het gas beter richting de boorput stroomt. Deze techniek wordt sinds de jaren 50 regelmatig en succesvol toegepast in Nederland. Dankzij gebruik van deze techniek produceert de NAM meer aardgas uit bestaande en nieuwe gasvelden. Minister Kamp en de NAM zijn ervan overtuigd dat de frack-techniek veilig uitgevoerd kan worden.

De plannen van de NAM om bij Saaksum te fracken hebben geleid tot ongerustheid bij de inwoners. De gemeente deelt deze ongerustheid, gezien alle problemen met de gaswinning in het Groningenveld.