Nieuwbouw Leek in de bloei; ‘Meer kavels verkocht dan verwacht’

LEEK – Het gaat goed met de nieuwbou in Leek. Het deelgebied De Slagen is inmiddels nagenoeg vol. Dat komt, volgens de gemeente, door de voortvarende verkoop van kavels in 2015. De Slagen kent inmiddels zo’n 450 woningen. Daarom richt Leek zich nu op de volgende stap in de plannen.

Nieuw aanbod op nieuwbouwbeurs

Op de nieuwbouwbeurs op 2 april in het gemeentehuis in Leek worden de plannen getoond voor een nieuw woongebied dat ten zuiden van de brede school in Oostindie komt. Kenmerk van dit gebied wordt dat de kavels bij alle woningtypen een extra diepe achtertuin krijgen. Aan de Kaap komen drie ruime kavels waarop u naar eigen inzicht een vrijstaande woning kunt bouwen. U kunt zich nu al bij de gemeente Leek inschrijven als belangstellende voor een van deze kavels. Naast particuliere kavels wordt in dit gebied ook een aantal rijwoningen en twee-onder-een-kapwoningen aangeboden. Meer nieuws daarover volgt op de nieuwbouwbeurs.

Toekomst

Eind dit jaar worden de nieuwe ontwerpen bekend gemaakt voor het meest oostelijke deelgebied van Oostindie, waar nog eens een kleine 300 woningen gebouwd worden. Kaveluitgifte zal daar vanaf 2017 plaatsvinden. Ook hiervoor kunt u zich alvast inschrijven bij de gemeente Leek. Dit is aan te raden, want de kavels worden uitgegeven op volgorde van inschrijving.

Leekster erfpacht

De Leekster erfpachtregeling is een groot succes! Hierdoor is het ook mogelijk om de grond bij de woning in erfpacht te nemen in plaats van te kopen. De Leekster erfpachtvariant heeft aantrekkelijke voorwaarden waardoor de maandelijkse woonlasten lager liggen dan bij koop. De erfpachtcanon is voor een lange periode duidelijk. Dit biedt voldoende zekerheid voor een bank om een hypotheek te kunnen verstrekken over de koopsom van de woning zelf. Daarnaast kunt u elk jaar besluiten om de kavel alsnog te kopen. Meer informatie over Leekster erfpacht is te vinden op woneninleek.nl.