Overname Synergon van de baan

synergon

REGIO – Gesprekken tussen het bestuur van Synergon en ondernemer Leo Hartman hebben niet geleid tot een overname van de metaalafdeling, Financieel gaat het al lange tijd niet goed met Synergon Metaal. De afdeling heeft te maken met grote tekorten. Onlangs kwam het algemeen bestuur van Synergon tot een voorlopig besluit tot sluiting van de metaalafdeling. Hartman meldde zich een aantal maanden geleden als potentiële overnamekandidaat en kwam met een intentieverklaring om Synergon Metaal over te nemen. Volgens het bestuur kon dat niet op basis van deze intentieverklaring, omdat er nog teveel open einden zaten in de verklaring. Hartman diende vervolgens een hernieuwd overnameplan in. Op basis daarvan hebben het dagelijks bestuur en directie een tegenbod bij Hartman neergelegd dat door externe partijen uitvoerig getoetst is op juridische en financiële haalbaarheid en redelijkheid/billijkheid. De hieruit voortkomende voorwaarden zijn door Hartman niet geaccepteerd. Eventuele andere geïnteresseerde overnamekandidaten kunnen zich melden bij Synergon tot en met vandaag (16 september). Als niemand zich meldt, betekent dat het voorlopig besluit tot sluiting van de metaalafdeling in gang wordt gezet en de afdeling metaal zal worden afgebouwd met inachtneming van lopende verplichtingen.

synergon