Ervaring gewenst in Menterwolmer raad

Muntendam gemeenteraad-2

Opinie

MUNTENDAM – Kissebissen over niemendalletjes, persoonlijke beledigingen over en weer, in de gemeenteraad van Menterwolde kan het allemaal. Een zwemvereniging dat moet vrezen voor haar voortbestaan is afhankelijk van de nukken en grillen van de raad. Opnieuw werd een ludieke actie op touw gezet om de noodzaak van zwemwater in Zuidbroek te benadrukken. Het is net als het voortbestaan van de voormalige profclub SC Veendam, de leden van De Pinquin kunnen weer een jaartje vooruit na stevig lobbywerk.

Want de raad heeft gekozen voor het voorlopig openhouden van de drie zwembaden. Er komt een onderzoek naar het overkappen van zwembad De Kolck in Meeden, het D.G. van de Noortbad lijkt voor Menterwolde Gewoon onschendbaar en het zwemwater in het Van der Valk-complex is ook weer voor een jaar verzekerd van wedstrijdzwemmers die zichzelf willen ontwikkelen. Van enige visie getuigt het echter niet. De zwembadendiscussie is in Menterwolde al zo lang onderwerp van het gesprek. Voormalig wethouder Annelien de Winter huurde met de goedkeuring van de hele regio Oost Groningen al sportorganisatie Huis voor de Sport in om een toekomstvisie voor zwemwater in Oost Groningen op te stellen. Alleen, de toenmalige raad vond dat de conclusies van dit rapport te kort door de bocht waren. Het rapport verdween in een bureaulade. Gevolg: er is nog altijd geen keuze gemaakt voor zwemwater in Menterwolde.

Voor een goede discussie helpen de nieuwe politieke verhoudingen ook niet echt. Op een gemeenteraad van vijftien zetels zijn er maar liefst acht raadsleden nieuw in de politieke arena. Dat is veel, heel veel. Het zorgt voor kissebissen op kleuterklasniveau. Partijen als Menterwolde Gewoon en de SP laten geen mogelijkheid onbenut om Kritisch Menterwolde stevig aan te pakken. Dit vanwege de zure toon van de oppositiepartij. Alleen, wat betreft het maken van belangrijke keuzes op het gebied van zwemwater hebben de collegepartijen nog weinig van zich laten horen. De motie die de partijen indienden om het zwemwater nog voor minimaal één jaar te garanderen getuigt ook van weinig visie. Er moet namelijk een nieuw bad in Muntendam komen. Tenminste, dat heeft Menterwolde Gewoon in de motie laten vastleggen. Een bad in een andere plaats is namelijk voor de nieuwbakken fractie onbespreekbaar. Kortom, het is soms dorpspolitiek tot en met.

Een onderzoek naar een nieuw zwembad in Muntendam getuigt namelijk van beperkt inzicht. Pakweg vijf (!) kilometer verderop herbergt Veendam met Tropiqua een subtropisch zwembad waar ook zwemvereniging Bubble haar wedstrijden zwemt. Waarom dan geen nieuw zwembad langs de A7 bij Zuidbroek? Het achterland is veel groter, dat zorgt dus voor een groter potentieel qua zwemmers én het is ook nog eens veel beter bereikbaar. Een onderzoek naar Muntendam zal geen toekomstbestendige keuze zijn. Enige research naar de haalbaarheid van een nieuw zwembad in Zuidbroek lijkt dat op het eerste oog wel. CDA-wethouder Annelien de Winter had het in 2011 nog niet eens zo slecht gezien. Alleen de jaarlasten van vijf à zeven ton waren destijds te hoog voor Menterwolde. Benieuwd hoe dit college deze jaarlasten in de toekomst wél verwacht te kunnen dragen.

Martijn Folkers

Muntendam gemeenteraad-2