Coalitie Bellingwedde blijft streven naar gemeente Westerwolde

WEDDE – Op 28 januari 2014 hebben de gemeenteraden van Bellingwedde en Vlagtwedde unaniem het herindelingsontwerp Westerwolde vastgesteld. Dit ontwerp is in beide gemeenten ter inzage gelegd. Burgers, organisaties en buurgemeentes kregen van 22 mei tot 17 juli de kans hun mening (zienswijze) aan de beide gemeentes kenbaar te maken.

Tijdens de periode van inzage is de provincie met het vormen van een herindelingsontwerp voor de gehele provincie Groningen gestart. Omdat er geen procedures tot het vormen van een herindelingsontwerp gelijktijdig kunnen lopen over hetzelfde gebied, heeft de provincie het herindelingsproces, dat door Bellingwedde en Vlagtwedde ingezet was, doorkruist. Hierdoor moeten de beide gemeentes hun inspanningen tot het vormen van de gemeente Westerwolde –tijdelijk- staken. De provincie gaat de komende 6 maanden samen met alle Groninger gemeentes proberen een nieuw/ander herindelingsontwerp te vormen.

Van de zienswijzen die ondertussen verzameld zijn in de reactienota “Dat akkedaaiert best” was 87% voluit positief tot lovend over de nieuw te vormen gemeente Westerwolde. De buurgemeenten waren, op één na, positief of neutraal. Van onze oosterburen uit Duitsland zijn louter positieve reacties ontvangen.

Door deze overwegend positieve reacties voelt de coalitie van Bellingwedde (PvdA, VVD en CDA) zich gesteund om de ingezette weg te vervolgen en te blijven gaan voor de gemeente Westerwolde, die met ingang van 1 januari 2018 gerealiseerd moet zijn.