Drastische terugloop van Nederlandse bezoekers te verwachten

BAD NIEUWESCHANS/EEMS DOLLARD REGIO – In december nam de Duitse studente Anna Maria Erchinger in het kader van haar stage bij de Eems Dollard Regio (EDR) een enquête af onder Nederlandse inwoners van het grensgebied. Ze wilde hiermee onderzoeken wat het effect is op het reisgedrag van Nederlanders mocht de geplande tolheffing voor personenauto’s op Duitse snelwegen worden ingevoerd. 777 mensen vulden de enquête in en het resultaat mag er zijn: circa 35 procent van de respondenten gaf aan momenteel een keer per week over de Nederlands-Duitse grens te reizen om boodschappen te doen of om een uitstapje te maken. In de toekomst zou niet meer dan 8 procent een keer per week naar Duitsland gaan. Ruim 75 procent weigert botweg om een vignet te kopen.
In de periode van 11 t/m 31 december 2014 konden inwoners uit de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân de enquête online invullen. Circa 65 procent van de respondenten gaf aan dat ze momenteel minimaal een keer per maand resp. een keer per week naar Duitsland reizen. Populaire bestemmingen zijn onder andere Meppen, Leer, Bunde, Oldenburg en Papenburg. De meeste mensen gaan om boodschappen te doen (88%) of maken een uitstapje (49%). Andere redenen die worden aangegeven zijn vakantie (37%) en het kopen van kleding (34%). Bij een aantal vragen was het mogelijk om meerdere antwoorden te geven. 
Daarentegen ziet de te verwachten houding van de Nederlanders na een eventuele invoering van de tolheffing voor personenauto’s er echter beduidend anders uit. 46 procent van de respondenten gaf aan nog maar af en toe naar Duitsland te zullen gaan, 37 procent beweerde zelfs dat helemaal niet meer te zullen doen, mocht de tolheffing in Duitsland een feit worden. Slechts acht procent van de respondenten zou wekelijks  een bezoek aan het buurland blijven brengen, zes procent een keer per maand.
Conform de enquête zijn maar weinig Nederlanders bereid om voor het rijden over de Duitse snelweg te betalen: 75 procent van de respondenten weigert om een vignet te kopen. De meerderheid zou er de voorkeur aan geven om uit te wijken naar Duitse provinciale of regionale wegen waarop geen tol wordt geheven.
De helft van de respondenten gaf overigens aan, niet precies te weten, met welke kosten ze bij de eventuele tolheffing rekening moeten houden. Desalniettemin uit 70 procent zich zeer negatief over de geplande tolheffing. Uit de reacties blijkt dat veel mensen in principe niet tegen de tol zijn vanwege de kosten, maar het negatief ervaren als “tolheffing voor buitenlanders”. Men is van mening dat de geplande tolheffing niet overeenstemt met de gedachte van een verenigd Europa.
Een greep uit de reacties: “Hoezo? Zijn we niet een Europa?”, “Dat is discriminatie!”, “Dan moet Nederland ook tolheffing voor Duitsers gaan invoeren.”en “Duitsland maakt zijn eigen toerisme kapot.”