Veendammer gemeenteraad aan de slag met structuur

Christel Knot VEENDAM – De gemeenteraad in de gemeente Veendam heeft een onafhankelijke deskundige laten invliegen om de structuur van de raad te onderzoeken. Volgens fractievoorzitter Christel Knot (GemeenteBelangen) is de maatregel een voortvloeisel uit het coalitieakkoord, waarin staat dat het college actief aan de slag wil met burgerparticipatie. Een van de maatregelen zou kunnen zijn om de commissies in een andere vorm te gieten. Een conceptrapport is gereed, de uitkomsten daarvan worden eerst besproken in een klankbordgroep.
“We kijken of de vergaderstructuur die we nu hanteren anno 2015 nog goed is”, vertelt Knot. “Het initiatief is een van onze standpunten uit het coalitieakkoord. We willen de burger meer bij de gemeenteraad betrekken. Alleen, hoe ga je dat dichterbij brengen? Is het een optie om meer op locatie te vergaderen? Zulke zaken komen in het onderzoek naar voren.” Een van de mogelijke oplossingen is het instellen van meer klankbordgroepen, stelt Knot. “Op het gebied van de zorg is er de WMO-raad. Je zou je kunnen voorstellen dat er ook op andere vlakken dergelijke groepen worden ingesteld.”
De oppositiepartijen zijn minder enthousiast over het idee. De Partij van de Arbeid stelt bij monde van fractievoorzitter Ans Grimbergen dat een structuurwijziging niet het ei van Columbus is voor de Veendammer raad. “Er wordt nu gesproken over de structuur van de raad, maar in onze ogen zou eerst de cultuur van de raad op tafel moeten komen. Hoe gaan we om met elkaar? Het eerste jaar is wat ons betreft niet echt plezierig verlopen. Het zou mooi zijn wanneer er veel meer debat zou komen in plaats van een vraag- en antwoordspel tussen de wethouder en de raad. Als we zo met elkaar om blijven gaan heeft het geen zin. We kunnen alles indienen aan moties en amendementen, de coalitie houdt haar rug wel recht. We zouden als coalitie en oppositie veel beter met elkaar kunnen samenwerken.”
Knot herkent zich niet in de kritiek van Grimbergen. “De pijn ligt meer bij de oppositie dan bij ons”, stelt ze. “De discussie wordt inderdaad wat scherper gevoerd, maar het is wel de bedoeling dat we het onderling respectvol houden.”