Ubbo Emmius Veendam steunt de schoolkinderen van Cocota

VEENDAM - Goede doelendag Ubbo

VEENDAM – Vanaf het begin van dit schooljaar werd er op Ubbo Emmius Veendam actie gevoerd door de World Servants voor het bouwen van klaslokalen voor een basisschool in het dorp Cotoca in Bolivia.

Drie oudleerlingen van de school namen hierin het voortouw. VEENDAM - Goede doelendag Ubbo

Uiteindelijk werd er, door diverse acties, in totaal maar liefst € 2300,- ingezameld door de leerlingen voor de kinderen van Cocota.

De bekendmaking en overhandiging van het bedrag was vorige week in de kantine van de school.