‘Alders zet NAM-medewerkers in om schadegevallen ‘onafhankelijk’ op te lossen’

PROVINCIE – De Groninger Bodem Beweging noemt de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders compleet ongeloofwaardig. Alders laat voormalig medewerkers van de NAM schadegevallen afhandelen van mensen die te kampen hebben gehad met aardbevingsschade.

Volgens de bodembeweging blameert de NCG daarmee het beeld dat hij van zichzelf en zijn organisatie wil neerzetten. Onpartijdig en onafhankelijk is het allerminst, meldt de Groninger Bodem Beweging.

De NCG neemt – met reden – de regie over de afhandeling van complexe zaken van de NAM over maar laat vervolgens personen uit het NAM-nest, al dan niet met een terugkeergarantie, deze zaken afhandelen.

“De praktijk heeft legio keren aangetoond dat de zogenaamde ‘schade-experts’ van de NAM een sterk gekleurde visie hebben op wat redelijk en billijk is voor een schadelijder. En moet bovendien niet elke schijn van partijdigheid van bemiddelaars, juist bij complexe zaken waar de woningeigenaar toch al in het nadeel is, worden voorkomen?”, stelt de GBB die het betreurt dat ook de NCG de houding van onpartijdigheid niet kan opbrengen.