Samenwerking basisonderwijs en Rzijn vastgelegd in convenant Brede School