Wmo-gebruikers Vlagtwedde zeer tevreden met ondersteuning gemeente

SELLINGEN – De gemeente Vlagtwedde scoort goed op het klantonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning. Het rapportcijfer voor hulp bij het huishouden is maar liefst een 8. Voor de Wmo-voorzieningen in totaal geven de respondenten een 7,2 en voor het contact met de gemeente een 7,1. Het meest tevreden, 98%, is men met de tijd die voor het gesprek wordt genomen.

In 2012 heeft de gemeente Vlagtwedde, evenals veel andere gemeenten, een start gemaakt met de Kanteling van de Wmo, waarbij niet de aanvraag maar de vraag van de burger centraal staat. Onderdeel van dit proces is het keukentafelgesprek. Daarbij wordt gekeken naar wat de burger nodig heeft. Evenals andere jaren is de tevredenheid van de gebruikers van een individuele Wmo-voorziening groot.

De gemeente Vlagtwedde laat jaarlijks de tevredenheid van haar Wmo-klanten, die in het voorgaande jaar een aanvraag hebben ingediend, onderzoeken. In totaal zijn 549 vragenlijsten verzonden. De respons op de vragenlijst was 48% (261 vragenlijsten). Ook blijkt uit het onderzoek dat 46% van de respondenten ondersteuning heeft van een mantelzorger en 16% van een vrijwilliger.Wethouder Wietze Potze is tevreden met de uitkomsten van het onderzoek. “Het rapportcijfer voor hulp bij het huishouden, het gemiddelde tussen zorg in natura en een Persoonsgebonden Budget (PGB), is een 8. Dat is een heel goed resultaat. De Kanteling van de Wmo pakt goed uit. Wij willen dat iedereen zolang mogelijk zelfstandig en prettig kan wonen in onze gemeente. Als dan 88% van de Wmo-gebruikers aangeeft dat onze ondersteuning daar aan bijdraagt, dan mag je tevreden zijn.”

Het volledige rapport ligt ter inzage bij de balie van het gemeentehuis en wordt op www.vlagtwedde.nl als download aangeboden. De landelijke resultaten zijn te vinden op www.artikel9wmo.nl.