Sponsorwerving voor RUN prioriteit vanwege WK

WINSCHOTEN – Volgend jaar organiseert de Stichting Ultraloop Winschoten voor de veertigste keer in successie de RUN. Het jubileumjaar krijgt een heel bijzonder tintje. Zoals de Weekkrant Groot Groningen vorige week al berichtte, heeft de International Association of Ultrarunners het WK over 100 km aan Winschoten toegewezen. Daarmee wordt het belang van de RUN voor de loopsport internationaal bevestigd. Toch is de RUN van Winschoten meer dan een sportevenement.
Wat veertig jaar geleden begon als een protestloop, is uitgegroeid tot een van de belangrijkste publieksattracties binnen de gemeentegrenzen van Oldambt. Het wereldkampioenschap 100 km zet daarbij de molenstad wereldwijd op de kaart. De organisatie van dit kampioenschap vergt echter aanzienlijk meer financiële middelen. Daarom stelt de stichting het aantrekken van nieuwe sponsors als topprioriteit.
De RUN telt al jarenlang een trouwe kring van sponsors. Ook de ‘Vrienden van de RUN’ vormen een vaste een betrouwbare inkomstenbron. Voor het organiseren van het  WK  hebben de gemeente en de provincie inmiddels  subsidies toegezegd. Toch zullen er extra inspanningen moeten worden verricht om de speciale veertigste editie van de RUN rond te krijgen. Sponsorwerver Ive Krikke is inmiddels hard aan de slag. “Tot nu toe hebben alle bestaande sponsoren positief  gereageerd”, aldus Krikke. “Hopelijk willen zij iets extras doen in vergelijking met vorige jaren. Daarnaast ben ik in bespreking met nieuwe kandidaat sponsors. De eerste gesprekken die ik heb gevoerd zijn  hoopgevend.  Bedrijven die ik benader zijn vaak verrast over de sponsormogelijkheden die de RUN hen kan bieden. Daarnaast accentueer ik dat  de RUN niet een vrijblijvende  hobby is van een aantal fanatieke hardlopers, maar een duidelijk maatschappelijk belang dient. Allereerst stimuleert de RUN sport in de breedte. De 10 x 10 estafette trekt enkele duizenden recreatielopers,  waarvan een groot deel – al dan niet in groepsverband – zich speciaal voor de 2e zaterdag in september voorbereidt.  De Lutje RUN zet de jeugd letterlijk in beweging, iets wat in het huidige computertijdperk steeds belangrijker wordt. Het is dan ook  verheugend dat in 2014 een kleine 400 jongeren zich inschreven voor de deze mini RUN. Een record.”
Vergrijzing
Dit jaar waren er wandeltochten in het programma opgenomen. Deze waren zo’n succes dat ze in 2015 ook weer op de agenda staan. In een sterk vergrijzende regio als de onze denkt de organisatie daarmee aan een behoefte te voldoen en een bijdrage te kunnen leveren aan de gezondheid van senioren door middel van bewegen. De wandeltochten zijn komen ook tegemoet aan de wens jongere deelnemers die geen binding hebben met de hardloopsport. De jongste wandelaar was negen jaar.
Naast vergrijzing is  er in ons gebied ook sprake van ontgroening  – veel jongeren vertrekken naar elders.
Om aantrekkelijk te zijn als woon- en leefregio is het beslist nodig dat er reuring blijft bestaan. De gemeente Oldambt mag daarom blij zijn met de vele evenementen die binnen de gemeentegrenzen worden georganiseerd, waarvan de RUN één is.
Deze evenementen zijn er voor de inwoners. Ze  dragen bij aan de leefbaarheid van de gemeente. Dat de RUN leeft onder de inwoners van de gemeente Oldambt is evident: de lopers zijn elk jaar weer verrast over de inzet van de aanwonenden van het parcours die hun straten een meer dan feestelijke aanblik geven. Daarnaast zorgen ruim 350 vrijwilligers ervoor dat de RUN gehouden kan worden.
Economisch belang
“Evenementen trekken publiek van buiten”, benadrukt Krikke. “Daarmee zijn ze ook van economisch belang voor de gemeente. Een ambtelijk rapport van een paar jaar geleden maakte gewag dat de RUN daarbij van al die evenementen het meeste geld genereert.  Niet persé op de dag zelf  bij de plaatselijke detaillisten, maar meer op termijn. Met de Ondernemerskring Oost-Groningen bestaat er nu al weer een aantal jaren een prettig contact. We hopen de verse relatie met Handel en Nijverheid verder te kunnen uitbouwen, om zodoende een dialoog te kunnen voeren hoe we over en weer elkaar van dienst kunnen zijn. Het stichtingsbestuur is zich bewust dat zij baat heeft bij een zo breed mogelijk draagvlak onder alle partijen binnen de gemeente.  De RUN biedt van haar kant volop mogelijkheden voor alle partijen, ook buiten de gemeente, om het evenement van de RUN uit te kunnen nutten. Het resultaat is dan een win-win situatie. Voor de regio, de gemeente en voor zichzelf. Ik nodig bij deze bedrijven die interesse hebben in een sponsorschap van harte uit om contact met ons op te nemen via sponsorzaken@runwinschoten.nl.”

 

VEENDAM - Ive Krikke