Storm Meeden gaat actievoeren tijdens Nieuwjaarsborrel provincie

GRONINGEN/MEEDEN – De protestbeweging Storm Meeden gaat al haar leden en alle mede-slachtoffers van windpark N33 uitnodigen op de nieuwjaarsborrel van de Provincie Groningen, op maandag 5 januari. Dit om duidelijk te maken dat er er in de gemeente Menterwolde niets te vieren valt.

Storm Meeden wil verder van de nieuwjaarsborrel gebruik maken om aan gedeputeerde Moorlag en het verdere Provinciebestuur tekst en uitleg te vragen over waarom de inwoners van het aardbevingsgebied wel hun leefomgeving als bedreigd mogen beschouwen, maar de inwoners van het gebied dat getroffen gaat worden door een overlast veroorzakend en permanente gezondheidsbedreigend windpark totaal genegeerd worden, aldus Storm. “Daar waar gedeputeerde Moorlag en het provinciebestuur zich terecht hard willen maken voor de leefbaarheid en bescherming van de bevolking in het aardbevingsgebied, zo hard laten ze de bevolking in de net zo zeer bedreigde gebieden waar de windparken gepland zijn, vallen als een baksteen.”