Veendammer Joden niet vergeten dankzij herinneringsstenen

Gemeente en stichting ondertekenen convenant

VEENDAM – Er komen herdenkingsstenen voor de oorlogsslachtoffers van Veendam. Op initiatief van de Stichting Herdenkingsstenen Veendam-Wildervank zal dit project dit voorjaar worden opgestart. Dat project werd vorige week afgetrapt met de ondertekening van een convenant tussen de gemeente en de stichting.
Want naast het feit dat de stichting gepassioneerd aan de slag is gegaan om de herdenkingsstenen in de Parkstad te realiseren, heeft de gemeente haar medewerking en steun betuigd voor dit project. Wethouder André Hammenga (CDA) had dan ook lovende woorden voor voorzitter Koos Gräper en consorten. “Als gemeente Veendam zijn we bijzonder blij met dit initiatief”, gaf hij te kennen. “Het is bedoeld om de gedachte aan de slachtoffers van de naziterreur levend te houden. De gemeente vindt het belangrijk hier aandacht aan te blijven geven.” Hammenga verwees in zijn betoog naar de gebeurtenissen elders in de wereld, die volgens hem onderstreepten dat de wereld anno 2015 weinig heeft geleerd van de gruwelijkheden die tijdens de Tweede Wereldoorlog plaatsvonden. Want in Veendam en Wildervank zijn er 170 Joden omgekomen tijdens deze oorlog. “Hoe kan het toch dat mensen elkaar zoiets aandoen?” vroeg Hammenga zich vertwijfeld af. Het convenant was voor de partijen dan ook een belangrijk startpunt om de plaatsing van de herdenkingsstenen te realiseren. De Stichting Herdenkingsstenen Veendam-Wildervank ontstond namelijk halverwege 2014 en de goedwillende bestuursleden wilden deze blijvende herinnering aan de Joodse oorlogsslachtoffers creëren. “We hebben een behoorlijk lang traject doorlopen”, aldus voorzitter Koos Gräper. “Het educatieve doel is hierbij heel belangrijk.” De initiatiefnemers willen de basisscholen erbij betrekken om zo de herinnering aan de gruwelijkheden levend te houden. Het convenant is voor de stichting hierbij belangrijk volgens Gräper. “Het is niet alleen de positieve insteek van de gemeente Veendam die hiermee wordt onderstreept, de samenwerking zal vanaf nu nauwgezet moeten zijn.” De stichting kent dan ook zijn oorsprong in de maatschappelijke ontwikkeling dat er volgens Gräper ‘her en der in den lande een toenemende behoefte is om te gedenken’.  “Als je kijkt naar het verleden zie je voortdurend ellendige gebeurtenissen. Vandaag de dag zitten daar kiemen van herhaling in. We moeten zó oppassen dat we niet in dezelfde denktrend geraken!” De stichting verricht momenteel historisch onderzoek naar de woningen waar de Joodse slachtoffers hebben gewoond. De stenen worden voor of vlakbij de betreffende woningen geplaatst. Dat gebeurt in verschillende fasen en het is de bedoeling dat de eerste groep stenen op 4 mei, de dag van Dodenherdenking, wordt geplaatst. Het voornemen is om hierbij leerlingen van zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs te betrekken.

Veendam Ondertekening Convenant