Stadskanaal verzet zich met hand en tand tegen Drents windpark

Stadskanaal Peter Gelling

 

Stadskanaal Peter Gelling

“Er is teveel een fixatie op windenergie”

STADSKANAAL – De plannen voor een windpark in de Drentse Monden stuit op steeds meer verzet van de gemeente Stadskanaal. Naast verschillende burgerinitiatieven is ook het gemeentebestuur ontevreden over de gang van zaken. De Zuidoost Groninger gemeente is erg lang geen gesprekspartner geweest voor de Provincie Drenthe en het Ministerie van Economische Zaken, tot ontevredenheid van wethouder Peter Gelling. Volgens hem gaat een windpark in de Drentse Monden vooral de inwoners van Stadskanaal treffen.

Zowel de Vereniging van Bedrijven in de Kanaalstreek als Platform Storm hebben zich uitgesproken tegen de komst van het windpark in de Drentse Monden. Ook de gemeente Stadskanaal ziet de komst van deze windmolens niet zitten. Het gaat namelijk om vijftig windmolens met een lengte van 200 meter, die in totaal 150 MegaWatt gaan produceren, zo is de verwachting. Nu is het Rijk bevoegd gezag, aangezien het om een windpark van meer dan 100 MegaWatt gaat en de Rijkscoördinatieregeling dan van kracht is, feit is wel dat de Provincie Drenthe een Gebiedsvisie heeft opgesteld waarin de Drentse Monden als locatie nadrukkelijk naar voren komt. Een definitief besluit is er door de provincie en het Rijk nog niet genomen, maar voor Stadskanaal is het wel vijf voor twaalf. “Natuurlijk zullen de inwoners van Valthermond, Tweede en Eerste Exloërmond en Nieuw Buinen ook de dupe worden, maar het windpark zal zeker ook de inwoners van Stadskanaal treffen”, vindt wethouder Peter Gelling (GemeenteBelangen). “Let wel, we zijn als gemeente niet tegen windenergie. We vinden duurzame energie juist belangrijk, maar er is teveel een fixatie op windenergie. Vorige week is er in de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen op zoek te gaan naar alternatieven.” De strekking is helder, Stadskanaal vindt het huidige plan voor een windpark in de Drentse Monden namelijk niet goed onderbouwd. En dus heeft Gelling er de afgelopen maanden op gehamerd om in ieder geval te mogen aanschuiven bij het bestuurlijk platform dat het dossier windpark Drentse Monden behandelt. Samen met de gemeenten Borger-Odoorn en Aa en Hunze mag Gelling zijn visie delen met de boeren als initiatiefnemers, de provincie Drenthe en het Ministerie van Economische Zaken. “Stadskanaal heeft pas in een bijzonder laat stadium kunnen deelnemen aan dit bestuurlijk platform”, aldus Gelling. “Terwijl we als gemeente weldegelijk direct te maken krijgen met de windmolens.”

Windmolens als beperking

In de ogen van zowel college als gemeenteraad in Stadskanaal druist de eventuele komst van het windpark in tegen diverse besluiten en maatregelen die in een eerder stadium genomen zijn om Zuidoost Groningen weer economische voorspoed te brengen. Naast het feit dat Stadskanaal ontevreden is over het feit dat grondposities leidend zijn in de gebiedsvisie voor windpark Drentse Monden, zorgt de eventuele komst van een windpark voor beperkingen. “We nemen hier zoveel maatregelen om de krimp tegen te gaan en de economie weer een boost te geven”, legt Gelling uit. “Er zijn krimpgelden deze kant op gekomen, de commissie Van Zijl ontwikkelt een visie om te kijken hoe er meer werkgelegenheid naar dit gebied gehaald kan worden, er is een woon- en leefbaarheidsplan en we zetten door middel van het aanleggen van diverse steigers in op het ontwikkelen van toerisme en recreatie. Al deze maatregelen worden in één klap teniet gedaan wanneer er vijftig windturbines van 200 meter hoog pal tegen de provinciegrens komen te staan.”

De derde reden waarom Stadskanaal ageert tegen dit plan is het feit dat inwoners van de gemeente niet gekend zijn in de besluitvorming. “De mening van de inwoner is genegeerd”, legt Gelling uit. “Een windpark dient te voldoen aan twee voorwaarden: economische uitvoerbaarheid en maatschappelijke uitvoerbaarheid. In een enquête wat een onafhankelijk bureau heeft uitgevoerd heeft liefst 82 procent van onze inwoners laten weten faliekant tegen dit windpark te zijn. Op basis daarvan betwist ik de maatschappelijke uitvoerbaarheid van dit project.” Om de ontstane impasse nog eens onder de aandacht te brengen bij de politiek nodigen de drie gemeenten Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Stadskanaal zowel Groninger als Drentse Statenleden uit en worden ook Tweede Kamerleden uitgenodigd om zich te laten informeren. “Ook heb ik gedeputeerde William Moorlag gevraagd het verhaal van Stadskanaal te vertolken in Den Haag. Hij heeft aangegeven ons standpunt te verwoorden. De provincie Groningen heeft zich heel duidelijk uitgesproken, feitelijk zijn we het met elkaar eens.” Er ligt nog geen definitief besluit, medio juni 2015 zal Provinciale Staten in Drenthe een oordeel vellen over het plan. Tot die tijd zal Stadskanaal uitvoerig lobbyen voor een beter plan voor een windpark in de Drentse Veenkoloniën. Gelling hoopt dat het niet nodig is, maar als het besluit de gemeente geen keuze laat, zal er geprocedeerd worden bij de Raad van State.