Provincie Groningen en Rijk gaan N33 verder verdubbelen

GRONINGEN/ZUIDBROEK – De provincie Groningen en het Rijk gaan samen de N33 verder verdubbelen van Zuidbroek naar Appingedam. Met de ondertekening van een bestuursovereenkomst hebben gedeputeerde Mark Boumans en minister Melanie Schultz van Haegen dit vandaag bekrachtigd. De verwachting is dat werkzaamheden uiterlijk in 2020 starten.

Met de ondertekening van de bestuursovereenkomst komen provincie en Rijk tegemoet aan een lang bestaande politieke wens van de regio. Een verdubbeling van de N33 naar de Eemsdelta kan verdere economische ontwikkeling van dit gebied positief beïnvloeden. Al in december 2008 hebben Provinciale Staten van Groningen met een motie de wens van een verdubbeling van de N33 van Zuidbroek tot Appingedam uitgesproken. Dit is in 2012 nog eens per motie herhaald.

In 2013 heeft de provincie 78 miljoen euro uit de vrijgekomen RSP-MIT-gelden bestemd voor de verdubbeling van de weg. Volgens afspraak met het Rijk heeft de provincie vervolgens onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van dit project. Hieruit bleek dat diverse onderzochte verdubbelingsvarianten allen duurder bleken dan de beschikbare 78 miljoen euro. In 2014 heeft de minister toegezegd om samen met de provincie te zoeken naar mogelijkheden om het financiële gat van meer dan 20 miljoen te dichten.

Financiële oplossing

In de afgelopen maanden hebben provincie en Rijk een akkoord kunnen bereiken over het oplossen van dit tekort. Beide partijen hebben in de bestuursovereenkomst afgesproken het tekort te zullen delen. Dat betekent concreet dat de provincie en Rijk beide nog 11 miljoen extra bijdragen. Gedeputeerde Mark Boumans: ‘Ik ben erg blij dat we goede afspraken met de minister hebben kunnen maken zodat we nu snel aan de slag kunnen met het voltooien de verdubbeling van de N33. Ik verwacht dat dit een grote impuls gaat geven aan de economische ontwikkeling van de Eemsdelta. Bovendien zien we een half jaar na de opening van het zuidelijk deel tussen Assen en Zuidbroek dat automobilisten in toenemende mate de weg weten te vinden en, belangrijker nog, voor een ontlasting zorgen van de provinciale wegen. Dit heeft een gunstige invloed op de verkeersveiligheid.’

Het Rijk draagt ook 11 miljoen bij en betaalt bovendien 4 miljoen voor de meerkosten voor beheer en onderhoud. “Deze wegverdubbeling is goed voor het noorden”, aldus minister Schultz. “De regio heeft de Eemsdelta de afgelopen jaren tot een succesvol economisch gebied ontwikkeld. Daar mag ze best trots op zijn en ik ben blij dat het Rijk daaraan kan bijdragen.”