Groningen, Ten Boer en Leek trekken samen op bij rioolinspectie

RioleringGRONINGEN – Voor het eerst trekken de gemeenten Groningen, Leek en Ten Boer gezamenlijk op bij het inspecteren van de riolering. De komende twee jaar reinigt en inspecteert firma Van der Velden Rioleringsbeheer ruim 100 kilometer riolering in deze drie gemeenten.

In Groningen, Leek en Ten Boer ligt ruim 1200 kilometer riolering. Jaarlijks wordt ongeveer 50 kilometer daarvan schoongemaakt en geïnspecteerd. Na reiniging controleert een computergestuurde robotvideocamera de riolering. Vanuit een inspectie-wagen stuurt een medewerker deze camera door de rioolbuis. De camera maakt 360° opnames die goed laten zien of en welke schade is ontstaan.

Voortvloeiend uit afspraken die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen maakten, zijn nieuwe contractvormen mogelijk waarbij meerdere gemeenten hun aanbesteding voor dergelijke klussen kunnen samenvoegen. Het contract om de riolering te reinigen en te inspecteren loopt van 2015 tot en met 2017. In Groningen en Ten Boer gaat het om 70 kilometer riolering. In de gemeente Leek wordt ruim 30 kilometer riolering nagelopen.