Stichting EU-Roma Nederland krijgt steeds bredere steun

roemenie

OOSTWOLD – De mensonterende toestanden voor de Roma’s in Hongarije en Roemenië, het is voor stichtingsvoorzitter Peter Timmerman van Stichting EU-Roma Nederland nog altijd een drijfveer om zich in te zetten voor betere omstandigheden. Mede dankzij de oproep die Timmerman begin dit jaar in Groot Groningen deed is het mogelijk om een derde hulptransport voor deze groep te laten plaatsvinden. Met kleiding, schoenen en dekens reist een groep uit Franeker medio oktober af. Doneren is nog mogelijk.

Het beeld wat Nederlanders van zigeuners en Roma hebben, het stoort Timmerman nog altijd. Desalniettemin zit de inwoner vol energie om de Roma’s een beter leven te geven. Het voelt soms als een druppel op de gloeiende plaat, maar Timmerman en consorten hebben al veel weten te bereiken. Haalden ze in 2013 nog iets meer dan 80.000 euro aan donaties binnen, nu is de teller de 100.000 euro al gepasseerd. Daar komen nog de vele donaties van kleding en dekens bij. “Het is hard nodig”, weet Timmerman. “De situatie is echt schrijnend. Onderwijs krijgen de kinderen wel, maar sommige gezinnen krijgen maar één keer per dag eten en voldoende kleding is soms ook een probleem. Daar willen we echt wat aan doen.” Mede dankzij de vele donaties die er al zijn gedaan mocht stichting EU-Roma Nederland dit jaar al twee keer afreizen naar Hongarije en Roemenië en de derde reis staat ook al op de rol. Een groep vrijwilligers uit Franeker zal medio oktober de trip naar de voormalige Oostbloklanden maken om niet alleen kleding, schoenen en kleden te brengen, maar de Roma’s ook een hart onder de riem te steken. “Een redelijk deel van de goederen zamelen ze zelf in’, vervolgt Timmerman. “Het bijzondere is dat ze hierdoor zowel bij het begin als aan het einde van de cyclus staan. Ze hebben vermoedelijk weinig tijd, ze zijn er een dag of vijf. Maar het is mooi dat ze zich hiervoor willen inzetten.”

Bouwen

Naast de kleding beoogt de stichting ook op andere manieren hulp te kunnen bieden. Van het ingezamelde geld worden bijvoorbeeld waterleidingen in dorpen gerealiseerd. Dankzij een bijdrage van de Europese Unie heeft Stichting EU-Roma bijvoorbeeld samen met de bevolking een multifunctioneel complex kunnen bouwen in het noorden van Hongarije. Verder wordt er van het geld het transport ook gefinancierd. Een tripje van een vrachtauto van 30 kuub kost namelijk 1000 euro. Het geld en de goederen zijn dus hard nodig bij Stichting EU-Roma Nederland. “De donaties komen voornamelijk van mensen uit het Noorden, maar er zijn wel degelijk westerlingen die voor dit goede doel willen geven.” Naast de steun van de groep uit Franeker worden er op verschillende depots bij Wagenborgen, Muntendam en Delfzijl kleding en andere bruikbare spullen verzameld. Ook de kerkelijke gemeente in Delfzijl ondersteunt een landbouwproject en de kerkelijke gemeente in Blijham wil zich ook niet onbetuigd laten. Kortom, aan steun geen gebrek voor de stichting van Peter Timmerman, die het voornamelijk uit ideologie doet. “Zelf maak ik de trip een aantal keren per jaar. Zo vertrek ik van 18 tot 28 september naar projecten in Hongarije en Roemenie om te kijken wat de stand van zaken is. Verder gebeuren er hele mooie dingen. Zo heeft een persoon de bouw van een kerk mogelijk gemaakt. Daar ben ik erg blij mee.”

Buiten de boot

Wanneer Timmerman de vraag krijgt of het nou wel nodig is wat hij doet, is hij bereid de situatie duidelijk uit te leggen. “Het gebied waar wij werkzaam zijn is qua oppervlakte te vergelijken met de drie noordelijke provincies. Naar dit gebied brengen wij per jaar zo’n 60 kubieke meter en dit jaar meer dan 90 kubieke meter aan hulpgoederen. De meeste mensen bestaan uit zo’n 25 tot 50 gezinnen. We hebben contacten met 71 dorpen. Wanneer ieder gezin één bananendoos ontvangt bevat één transport voldoende om zo’n tien dorpen te helpen. Op bais van één transport zijn er mensen die dus buiten de boot vallen. Dus ja, de tweedehands kleding schoenen en dekensen zijn hier nog altijd zeer bruikbaar.” Progressie wordt er echter ook op ander vlak geboekt. “Onze contactpersoon heeft nauwe contacten met de leden van de Roemeense regering. Hij heeft daardoor de gelegenheid om de situatie van de Roma’s nadrukkelijker onder de aandacht te brengen bij de leden van het parlement. Dat biedt hoop.”

Mede daarom gaat Timmerman door, ook dankzij de steun van vele kerkelijke gemeenten en particuliere initiatieven. Meer informatie over de stichting. www.eu-roma.nl.

roemenie