Hoogezand-Sappemeer presenteert sluitende begroting

HOOGEZAND- Ondanks de sluitende begroting die de gemeente Hoogezand-Sappemeer weet te presenteren zijn er ook zorgen in de Veenkoloniale gemeente. De drie decentralisaties en de onzekerheid over de verdeling van Rijksgelden zorgen ervoor dat het soms lastig beleid maken is voor wethouder Marco Metscher (ChristenUnie). De bestuurder met financiën in zijn portefeuille kijkt desondanks ook hoopvol naar de toekomst.
Want dat het bepaald geen sinecure zal worden weet Metscher als geen ander. De drie decentralisaties, de komst van de nieuwe werkmaatschappij Werk, ,Re-integratie en Inkomen en de belangrijke investeringen in sociale structuurversterkende projecten zorgen ervoor dat er de komende jaren voldoende te beleven valt in Hoogezand-Sappemeer. De Rijksbezuinigingen en de onzekere financiële vooruitzichten zorgen voor hoofdbrekens bij de ChristenUnie-wethouder, maar Metscher weigert enkel en alleen een doemscenario te prediken. “Nadat de Voorjaarsnota was behandeld kwamen we tot de conclusie dat er nog wel wat uitdagingen zouden liggen”, legt hij uit. “Gedurende het project traden er enkele veranderingen op en om het tekort sluitend te krijgen moesten we een totaalpakket aan maatregelen nemen.”
Dat houdt in dat een aantal maatregelen de begroting sluitend moeten maken voor 2015. Allereerst heeft Metscher gekeken of er bezuinigd kan worden op de eigen organisatie, daarnaast is het besluit genomen om de gemaakte afspraken in het coalitieakkoord te nuanceren en aan de tijdsgeest aan te passen en daardoor is er besloten om geplande investeringen op te schuiven. Ook stelt het college voor de OZB met vier procent boven de inflatiecorrectie te verhogen. Geen maatregel die genomen is uit weelde, deze is genomen om de financiën op orde te krijgen. Daarnaast kreeg Metscher met een meevaller te maken. De verdeelsleutel die het Rijk hanteerde in het kader van de verdeling van de Bijstandsgelden valt voor Hoogezand-Sappemeer in het jaar 2015 gunstig uit. Metscher kan een meevaller van pakweg acht ton noteren. “Toen dat bedrag bekend werd, waren we er met het sluiten van de begroting eigenlijk uit”, weet de wethouder.
Zorgen zijn er echter ook in Hoogezand-Sappemeer. Zo zijn de meerjarenramingen weliswaar grotendeels sluitend, maar in de periode 2016 tot 2018 worden incidentele middelen ingezet om incidentele kosten te dekken. “Dit kan niet ieder jaar”, aldus Metscher. Ook acht Hoogezand-Sappemeer de periode na 2017 onzeker met het oog op de naderende herindeling. “We zijn weliswaar opgelucht dat we een sluitende begroting kunnen presenteren, zorgen zijn er echter ook. Wel willen we in alle vertrouwen verder werken aan de mooie gemeente Hoogezand-Sappemeer. We hebben met elkaar een breed vertrouwen naar de toekomst toe.”