Nieuwe koers Blauwestad zorgt voor ontevreden gezichten

Presentatie toekomstplannen Blauwestad

BLAUWESTAD – Blauwestad was vorige week weer eens onderwerp van gesprek. De provincie Groningen boekte opnieuw een miljoenenbedrag af en kwam met nieuwe plannen. Blauwestad als gebied waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden, dat is de nieuwe visie. Met twee unieke woonarken op het Oldambtmeer en vijf bungalows in woongebied Het Riet.

Het projectbureau Blauwestad richtte zich de afgelopen jaren vooral op de verkoop van kavels voor mensen die zelf een huis wilden ontwerpen en bouwen. In 2014 zijn er drie koopovereenkomsten gesloten, waarvan een met bewoners die meer grond om hun woning wilden. In maart start een promotiecampagne die zich richt op een andere doelgroep. Er komen betaalbare, vrijstaande woningen aan het water. Deze staan gepland in het oostelijke deel van Het Havenkwartier. "Zonder concessies te doen aan kwaliteit en uitstraling", zegt Johan Koopmans directeur van het projectbureau Blauwestad. 

Er is volgens de nieuwbouwruimte van de gemeente Oldambt in 2015 plek voor 15 van deze projectmatige woningen. Ze zijn zo ontworpen dat ze, naargelang de woonwens, kunnen worden uitgebreid. Ook is het mogelijk om later meer grond bij te kopen. De openbare ruimte tussen de huizen is royaal van opzet. Voor de uitvoering van de nieuwe koers wil de provincie twee miljoen euro investeren in Blauwestad. "Wij geloven in Blauwestad, in deze nieuwe aanpak", zegt gedeputeerde Staghouwer. De exploitatie van het woningbouwproject Blauwestad valt onder verantwoordelijkheid van de provincie Groningen. Voor een start van de nieuwe koers is het nodig dat de provincie eenmalig 11,5 miljoen euro afschrijft. Daardoor wordt de toekomst financieel niet meer belast met het verleden.

In Pekela zijn ze echter niet zo tevreden met de gang van zaken. Het college van de gemeente Pekela heeft naar eigen zeggen ‘kennis genomen van het voornemen van het college van Gedeputeerde Staten van Groningen om eenzijdig de prijzen voor de woningen in de Blauwe Stad te verlagen van boven de € 400.000 naar € 275.000 en de kavelgrootte te verkleinen tot 500 m2.’ “De provincie heeft in het verleden met de regio afspraken gemaakt over de soort te bouwen woningen in de Blauwe Stad, opdat de woningbouw opgave in de Blauwe Stad niet concurrerend mocht zijn met die van de regio. Gemeenten die toch al te maken hebben met een teruglopend aantal inwoners en alle gevolgen van die voor maatschappelijke goederen en diensten”, aldus de gemeente. De provincie en de gemeenten zijn met elkaar in gesprek de woon- en leefomgeving in Oost-Groningen beter op elkaar af te stemmen. Deze gesprekken zijn nog gaande. Met deze eenzijdige maatregel van de provincie worden de gemeenten overvallen en vormt de provincie een directe concurrent voor de bouw van woningen in bestaande woonkernen. Wethouder Jaap van Mannekes namens het college van B&W: “Het college van Pekela is zeer verontwaardigd over het besluit en de wijze waarop deze tot stand is gekomen en beraadt zich verder op maatregelen”.

Presentatie toekomstplannen Blauwestad