Henk Potze erelid COVS Veendam e.o.

VEENDAM - Henk Potze Erelid

VEENDAM – Tijdens de 81e algemene ledenvergadering van de scheidsrechtersvereniging Veendam en Omstreken werd secretaris Henk Potze (73) op maandag 30 maart 2015 benoemd tot erelid van deze vereniging. Hij werd geprezen om zijn tomeloze inzet voor de vereniging waarvan hij sinds 1975 lid is. In de afgelopen veertig jaar maakte hij deel uit van diverse commissies en was ook nauw betrokken bij de bouw van het prachtige clubgebouw “De Neutrale Hoek”, dat in 1993 in gebruik werd genomen. Henk was ook de bedenker van deze naam. In 2009 werd hij secretaris/penningmeester. Hij vervult deze dubbelfunctie nu opnieuw want penningmeester Anton Panneman heeft deze functie neergelegd. Ook Tonny Walters is na 13 jaar bestuurslid te zijn geweest, afgetreden. Zowel Anton als Tonny blijven voor de vereniging behouden voor het verzorgen van spelregelavonden. Voor beide heren hebben zich geen vervangers gemeld, zodat het bestuur voorlopig uit drie personen bestaat. Naast Henk Potze zijn dat voorzitter Aaldrik Draadjer en Olf Pruisman, bestuurslid technische zaken.VEENDAM - Henk Potze Erelid

Op de ledenvergadering werden nog een aantal personen gehuldigd. Eric ten Horn, topklasse scheidsrechter, werd voor het vijfde achtereenvolgende jaar spelregelkampioen van de vereniging. Hij mag derhalve de Sam Poeteray wisselbokaal behouden. Bram Vazel werd benoemd tot lid van het jaar 2014. Bram is als scheidsrechterscoach nauw betrokken bij verrichtingen van de leden en vervult diverse andere taken voor de KNVB. René Tonen kreeg een zilveren speld opgespeld door Jan Ensing van COVS Noord omdat hij 28 jaar lid van de COVS is. Hij was eerst lid van COVS Alkmaar, sinds 1993 is hij lid van COVS Veendam e.o. René Tonen heeft diverse bestuurstaken vervuld en was zeven jaar trainer van de trainingsgroep.