Onveilige spoorwegovergangen Winsum aangepakt

WINSUM – Verschillende spoorwegovergangen zonder slagbomen en lichtsignalen in de gemeente Winsum worden de komende jaren voorzien van meer veiligheid. Daarnaast worden enkele beveiligde spoorwegovergangen in de gemeente nog beter beveiligd.

Het ministerie, de gemeente en de provincie Groningen trekken hier samen 6,5 miljoen euro voor uit. Dit spraken staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) en de gemeente Winsum af. De overeenkomst tussen gemeente en IenM is de eerste in het Programma Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO).

De overweg ter hoogte van de Voslaan wordt als eerste aangepakt. Hier gebeurden in 2014 twee dodelijke ongelukken. Staatssecretaris Dijksma: ‘Voor de inwoners van Winsum en de nabestaanden is het belangrijk dat aan deze onveilige situatie zo snel mogelijk een eind komt.’

De ongelukken in 2014 waren een belangrijke reden voor de start van het programma NABO. In Nederland bestaan momenteel zo’n 120 openbare NABO’s op het reizigersnet. Passanten van deze overwegen worden alleen met een bord of andreaskruis gewaarschuwd voor mogelijk naderende treinen. Met de plannen in Winsum wordt de komende jaren de eerste acht procent van die overwegen in Nederland veiliger gemaakt.

Aanpak overwegen

De overwegen in Winsum worden op een zogeheten gebiedsgerichte manier aangepakt. Dit betekent dat bij de keuze voor maatregelen naast het verbeteren van de veiligheid ook de doorstroming van het (recreatieve) verkeer wordt meegewogen. Voorbeelden van zulke maatregelen zijn naast het beveiligen of opheffen van een NABO ook het verplaatsen van verkeer naar beveiligde overwegen die geschikt zijn voor langzamer (vracht)verkeer.

In het Programma NABO is door het ministerie van IenM 10 miljoen euro gereserveerd voor het vergroten van de veiligheid op overwegen. Hiervan is de helft bestemd voor maatregelen die onderdeel zijn van de gebiedsgerichte aanpak. De andere 5 miljoen wordt ingezet voor de zogeheten innovatieve aanpak. Marktpartijen worden uitgedaagd om met ideeën te komen om niet actief beveiligde overwegen op een kosteneffectieve manier veiliger te maken.

Met de 6,5 miljoen die in cofinanciering door IenM, de gemeente Winsum en de provincie Groningen beschikbaar is gesteld moeten alle kosten voor het beveiligen en opheffen van de overwegen in de gemeente worden gedekt. De gemeente Winsum en ProRail gaan nu aan de slag met de uitvoering van de voorgenomen maatregelen. Het hele project moet in 2020 voltooid zijn.